Forsiden til Else Brundbjergs "Isak Dinesen - Woman, Heretic and Artist" (Knowware 1997), oversat fra "Kvinden, kætteren, kunstneren Karen Blixen" (Carit Andersens Forlag 1987).


Det var en stor ære at få lov at oversætte Else Brundbjergs bog. Min egen interesse for Karen Blixens forfatterskab stammer fra Elses Brundbjergs foredragsrække i 1978, hvor jeg tilmeldte mig, fordi jeg selv havde lovet at holde et foredrag om Blixen i en dansktime på Statens Studenterkursus.
Og den opgave havde jeg skrevet mig på, fordi jeg ville udvide min horisont; jeg syntes, at jeg manglede noget dansk litteratur, noget kvindelitteratur og noget litteratur fra det 20. århundrede - på det tidspunkt havde jeg gjort det meget i engelske forfattere (mandlige) fra det 19. århundrede. Jeg kunne faktisk ikke have taget mere fejl i mit valg af Karen Blixen ud fra de kriterier: hun er ikke udpræget dansk, kvindelitteratur skriver hun ikke just - i hvert fald ikke den slags, vi var vant til i 70erne - og næsten alle hendes historier er lagt i det 18. eller 19. århundrede.

Til gengæld er hun umulig at slippe igen, når først man har fået hende under huden. Helt, helt umulig. Og Else Brundbjerg er en mester i at få hende der ind, fordi Else Brundbjergs formål er at påvise Blixens generelle betydning for os som mennesker, frem for at belyse de litterære aspekter af forfatterskabet. Brundbjerg ser først og fremmest Blixen som en tænker, hvis filosofi er baseret på en dyb indsigt i menneskelivet - og det er indsigt, som Brundbjerg selv er i besiddelse af. Det gør bogen værd at læse. Det er en forståelig og ligefrem præsentation af et uhyre vanskeligt forfatterskab - men som en bekendt af mig en gang sagde: "
Når man først forstår Blixen, forstår man også så uendeligt meget andet i tilværelsen."

Jeg refererer et par af anmeldelserne, som de står at læse på engelsk bag på den engelske udgave af bogen:

"With an impressive insight and sense of combination, a story emerges from the great authorship with a suitable amount of biographical material from letters and articles. Inspired by the effortless joy of a connaisseur, the book roams the wide savanna of the story-teller, with no claim on possession, leaving the reader free to form his or her own opinion about the subject"

Torben Brostrøm, Information.

"A connaisseur on Karen Blixen. The reader may safely assume that Else Brundbjerg is right. No one knows Karen Blixen and her writings better than she."

Bent Mohn, Politiken.