Kort om "Bersærk"

Skoletragedien på Helsinge Gymnasium 2001 hed "Bersærk" og var en gendigtning og gensplejsning af De islandske Sagaer om Njal af Bergthorsvol, Gunnar af Hlidarende (det er ikke en stavefejl) og Gunløg Ormstunge. Vi havde gjort Helga den Smukke til datter af Gunnar, Gunløg til søn af Njal, og det havde faktisk forenklet de ret uoverskuelige familieforhold i sagaerne.


Skarphedin Njalssøn (Tobias Mortensen)


Gunløg har på en ganske u-islandsk måde forelsket sig i Helga, men kan på grund af en islandsk forbandelse ikke få hende før der er gået tre år, og i mellemtiden når den rænkefulde Ravn at lægge billet ind. Njal den vise forsøger ihærdigt at få forvandlet Island fra den rockerborg, det er, til et retssystem, men det går ikke helt efter planen, og vi ender i total krig. Ingen undslipper blodhævn og banesår, heller ikke det kor, som egentlig bare skulle fortælle historien.

(Øverst) Trællur (Henrik Dam) sørger for, at der bliver skænket rigeligt op til den fordrukne, svenske dronning (Ann-Louise Gejl Christen) , som har fået kig på Gunløg. (nederst) Helga den Smukkes bryllup med Ravn afbrydes af Gunløgs hjemkomst til Island.


Blandt de produktionsmæssige herligheder havde vi i år en rampe midt ned gennem fællesrummet, så heller ikke publikum kunne vide sig sikre, og en islandsk gård af ret omfattende dimensioner, som kunne brase sammen. Det lykkedes Skarphedin at placere sig så heldigt under hele tre forestillinger, at han ikke fik banesår under sammenbruddet på Bergthorsvol.
(Øverst) Gunløg (Kim) har fået banesår, men når dog at få sunget et sidste kvad.
(midte) Gunnar af Hlidarende (Martin Kaas) finder sig belejret af Ravns brødre, og enden er nær. (bund) Koristen Maria (Sille Mortensen) som kun var hyret til at fortælle historien og synge lidt en gang imellem, bliver årsag til udgydelsen af meget islandsk blod, da Flose får kig på hende.