"Vi dør én gang i døgnet" - Frederik Høedt forklarer Michael Wiehe om den naturalistiske scenekunst. Simon Bennebjerg (Høedt), Josefine Tvermoes (Frk. Lassen), Jonas Jensen (Wiehe)